Πυρήνας Καστοριάς: Ενημερωτική δράση

Στα πλαίσια της πολιτικής δράσης του Πυρήνα μας, μοιράστηκαν μερικές χιλιάδες φυλλάδια, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου:


Πυρήνας Καστοριάς

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s