Θερμοπύλες

Eπικό μέταλλο από τους Ιταλούς Wotan

Sky without stars
In the house of Hades
Nevermore sun
In the realm of shadows
I know my future
I know my doom

I’m not afraid, I’m not afraid

Doom is written
In their number now
River of bronze
Flowing down the horizon
That is my future
That is my doom

I’m not afraid, I’m not afraid!

“ὑμῖν δ᾽, ὦ Σπάρτης οἰκήτορες εὐρυχόροιο, ἢ μέγα ἄστυ ἐρικυδὲς ὑπ᾽ ἀνδράσι Περσεΐδῃσι πέρθεται, ἢ τὸ μὲν οὐχί, ἀφ᾽ Ἡρακλέους δὲ γενέθλης πενθήσει βασιλῆ φθίμενον Λακεδαίμονος οὖρος. οὐ γὰρ τὸν ταύρων σχήσει μένος οὐδὲ λεόντων ἀντιβίην· Ζηνὸς γὰρ ἔχει μένος· οὐδέ ἑ φημί σχήσεσθαι, πρὶν τῶνδ᾽ ἕτερον διὰ πάντα δάσηται.”

Oh Ares! Bitter god of war
Fatal to the men, here I swear
They will never see our backs

Oh Zeus! A last look to the sun
Not yet hidden by the darts, no doubt for the choose
We’ll be like oaks in the storm

And when the smoke of our pyres
Burning on the battlefield
Reaching the sky
Then you will know
Which was our doom

We were not afraid, we were not afraid!

Για τους Συναγωνιστές που τιμούν κάθε χρόνο
τους Μεγάλους Πεσόντες στο Ιερό Πεδίο.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s