Ζήτω η Επανάσταση!

“…Την αυγήν εξημέρωσε εις ταις 25, Ευαγγελισμού. Έμαθαν εις το Λεοντάρι ότι εβγήκα με τόσαις χιλιάδες Μανιάταις, παίρνουν τα ζώα των ραγιάδων και ανεχώρησαν δια την Τριπολιτσά. Κινώντας από την Σκάλα, έρηξα καμμιά χιλιάδα τουφέκια, τρεις μπαταριαίς δια να τ’ ακούση ο κόσμος να σηκωθή κατά παραγγελίαν. Ακούοντες οι Γαραντζαίοι τα τουφέκια, εσκότωσαν τους κεχαγιάδες και έγινε η αρχή του σκοτωμού

…Τότε τα νησιά έκαμαν προκλαματσιόναις να μην έβγη κανείς από τα νησιά εις βοήθειαν των Ελλήνων. Ζακύνθιοι κρυφίως έφευγαν, χωριάταις και χωραΐταις, και έγιναν συμβοηθοί των κινδύνων και το πράγμα του το εδήμευσαν. Τόσον και οι Μεταξάδες με άλλους πολλούς Κεφαλονίτας κρυφίως εβγήκαν εις την Γαστούνη και τους δήμευσαν το πράγμα τους. Η Δυτική Ρούμελη τότε είχε την σκοτούρα του Αλή πασά, διατί οι Σουλιώτες έπιασαν το Σούλι… Η Ανατολική Ελλάς, ο Οδυσσέας, Γκούρας, Διάκος και Πανουριάς εκίνησαν ενταυτώ το τουφέκι εις την Ανατολική Ελλάς.

Οι Σπέτσαις επρωτοσηκώθηκε, έστειλαν εις την Ύδραν και οι Υδραίοι δεν ήτον ακόμη σηκωμένοι. Οι νοικοκυραίοι δεν ήθελαν να σηκωθούν. Ο Κουλοδήμας, καπετάν Αντώνης και ο Γκίκας του Θ., γαμβρός του Μιαούλη και ο Πέτρος Μαρκέζης εσυνώμοσαν με τον λαόν και είπαν των αρχόντων: Ή σηκώνεσθε και εσείς ή θα βάλωμε φωτιά να σας κάψωμε. Μόνον ορδινιάστε τα καράβια σας”. Τους υποχρέωσαν, έδοσαν γρόσια και εβγήκαν.

Τα Ψαρά εκινήθησαν αυτοθελήτως και η Σάμος.

Εγώ εις τας 25, οπού εκίνησα από την Σκάλα, βγαίνοντας στο Δερβένι του Λεονταριού, απάντησα έναν πεζοδρόμο, σταλμένον από τον Βασίλη Μπούτουνα Καριώτη, και μου έγραφε ότι: “Οι Τούρκοι της Καρυταίνης και ο βοϊβόδας του Ιμπλακίου Μουσταφάς Ριζιώτης εκλείσθηκαν εις το παλιόκαστρο της Καρύταινας. Και οι δύο προεστοί της Καρύταινας, ο Σπήλιος Κουλάς και ο Μιχαλής δεν ήτον εις την Εταιρία ‘μβασμένοι και δεν ήξευραν τί εγίνετο και επαρακίνησαν τους Τούρκους να μη φύγουν, αλλά να μείνουν εις το κάστρο. Ο κάμπος της Καρύταινας δεν ηθέλησε να πιάση τα άρματα“. Έτσι μ’ έγραφε αυτός. Εγώ δεν έλειψα να κάμω μία προσταγή και επάτησα τη βούλα μου: Όποιο χωριό δεν ήθελε να ακολουθήση την φωνήν της Πατρίδος τσεκούρι και φωτιά“...”

Από τα απομνημονεύματα του Θ. Κολοκοτρώνη

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s